İrəvan xanları

 • Mehdi xan Qasımlı (Əfşar) (1747-1748)
 • Məhəmməd Hüseyn xan Gəraylı (1748-1751)
 • Xəlil xan Özbək (1751-1755)
 • Həsənəli xan Qacar (1755-1759)
 • Hüseynəli xan Qacar (Həsənəli xan Qacarın qardaşı) (1759/60 – 1783, noyabr)
 • Qulaməli xan Qacar (Hüseynəli xan Qacarın oğlu) (1783 -1784, yay )
 • Məhəmməd Hüseyn xan Qacar (Hüseynəli xan Qacarın oğlu) (1784-1805, iyun)
 • Əliqulu xan Qacar (Ağa Məhəmməd şah Qacarın qardaşı) (1797, iyun)
 • Həsən xan Makulu (1797, yay)
 • Mehdiqulu xan Qacar (1805, yay — 1806, avqust)
 • Əhməd xan Marağalı (1806, avqust-oktyabr)
 • Hüseynqulu xan Qacar (Qoyunlu) (1806, dekabr-1827, oktyabr)

Ədəbiyyat: [80]

Nazim Mustafa
tarix üzrə fəlsəfə doktoru